Home Run

Dit is een dansvoorstelling die gaat over terug rennen naar je hemelse Vader. De voorstelling duurt ongeveer 40 minuten en alles wordt uitgebeeld in dans en mine. Het begint met de schepping, vervolgens zie je het levensverhaal van een vrouw d.m.v. een fotoboek uitgebeeld. Als laatste zie je de vrouw met Jezus dansen, de kruisiging en opstanding van Jezus. En daarin ook de geestelijke wereld en hoe die invloed heeft ook al zie je het niet zelf. Voorstelling is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het geloof.
De voorstelling vind plaats op 21 mei in de middag.