4 juli 2021

‘De Ontmoeting stopt en start’

‘Het was een lastig besluit om te maken, maar het geeft ruimte voor nieuwe ideeën en creativiteit.’ Martin Edens, voorganger van De Ontmoeting in Wageningen, vertelt over een stap die de gemeente een paar maanden geleden maakte. De Ontmoeting stopt op zondag 4 juli 2021, na een gezamenlijke reis van meer dan 11 jaar.

Op zondag 1 november 2009 startte er een nieuwe pionierende geloofsgemeenschap in Wageningen. De groep kwam voort vanuit de Baptistengemeente in Ede. Een jonge groep mensen, gaat het avontuur aan om in Wageningen kerk te zijn op een vernieuwende en aansprekende manier. In de elf jaar die volgde is er veel geëxperimenteerd met vormen. De laatste jaren bestond de gemeente uit verschillende ontmoetingsgroepen, elk met een eigen missie. Zo zette de groep Back-UP zich met veel passie in bij acties met Stichting Present, en organiseerden zij eetavonden met een vaste groep mensen. In de loop der jaren wisselde de gemeente qua samenstelling en ontstond er behoefte aan vernieuwing van de bestaande structuren. Dit proces kwam mede door corona in een stroomversnelling terecht. De uiteindelijke uitkomst van dit proces is echter een onverwachtse: op zondag 4 juli zet De Ontmoeting een punt achter deze gezamenlijke reis.

‘Als gemeente met een pionierend karakter, hebben we altijd uitgesproken dat we het lef willen hebben om te stoppen als iets klaar is. We kwamen tot de conclusie dat dat ook gold voor de gemeente als geheel’, vertelt Martin Edens. Als gemeente zien ze dit stoppen juist als een mooie kans op een nieuw begin. Sommige gemeenteleden gaan naar andere gemeenten, Back-UP blijft nog tot december eetavonden organiseren en een deel heeft zich aangesloten bij een geheel nieuw initiatief. ‘Met een groep van 23 volwassenen en 18 kinderen starten we op zondag 5 september aan een nieuwe gemeente. We hebben nog een hoop uit te vogelen met elkaar, maar we willen in ieder geval een gemeente zijn waar we samen oefenen in het volgen van Jezus.’

Op zondag 4 juli sluit De Ontmoeting Wageningen af met een gezamenlijke bijeenkomst in de open lucht. Op zondag 5 september start het nieuwe initiatief. Bent u benieuwd naar dit proces, of wilt u meedenken en doen? Neem dan gerust contact op met Martin Edens, martinedens91@gmail.com.