Het jaarthema dit seizoen is ‘Gods stem verstaan’. Wat betekent het om Zijn stem te verstaan als leerling van Jezus, als gemeente en als profetisch geluid in deze wereld?