GROW

Hoe ziet ons leven er uit als Jezus en het zien groeien van Zijn Koninkrijk in het middelpunt staan? Elke 2e, 3e en 4e zondag van de maand willen we dat verkennen in ontmoetingsgroep GROW. Doe je mee?

  • Boven | De Koning kennen
    We willen Jezus dieper kennen en de centrale plek in ons leven geven.
  • Binnen | Het Koninkrijk laten zien
    We zijn een veilige groep waar alle leeftijden erbij horen en ruimte krijgen om te groeien in geloof.
  • Buiten | Het Koninkrijk zien groeien
    We dromen van vele huiskamers waar mensen Jezus vinden en hun plek in Gods missen ontdekken.

Kennismaken?

Lijkt het je leuk om een bijeenkomst bij te wonen? Je bent van harte welkom! Mail naar martin@ontmoetingwageningen.nl. I.v.m. de huidige lockdown zien de bijeenkomsten er tijdelijk wat anders uit. De kinderen komen live samen op zondagochtend van 11:00-12:00 uur, en de volwassenen zondagavond van 20:00-21:00 uur via Zoom.

Bijeenkomsten

Als groep komen we elke 2e, 3e en 4e zondag bij elkaar. Afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers doen we dit thuis of op een nog nader te bepalen locatie. We starten om 10:30 uur voor een bijeenkomst van ca. een uur. In die bijeenkomst neemt gebed, zingen, gesprek en geloofsopvoeding van kinderen een duidelijk plek in.

Boven | De Koning kennen

We hebben het verlangen om Jezus dieper te leren kennen en Hem de centrale plek in ons leven te geven. We gaan aan de hand van een toegankelijk boek met elkaar in gesprek over de Bijbel. We denken met elkaar na over wat het betekent als Jezus Koning over ons hele leven is. We stimuleren elkaar om vooraf de Bijbelgedeelten te lezen om ook te groeien in het vinden van tijd met God.

Binnen | Het Koninkrijk laten zien

Als groep willen we een voorproef zijn van dat Koninkrijk naar de wereld om ons heen. Een plek waar elke leeftijd een plek heeft en elke cultuur en achtergrond welkom is. Dit betekent dat ook de kinderen nadrukkelijk de ruimte krijgen om in de bijeenkomsten te leren over Jezus en te oefenen in zaken als bidden en praten over Hem. We gaan er vanuit dat iedereen -hoe oud je ook bent- op zijn of haar eigen manier een ander iets kan leren, kan zegenen en tot steun kan zijn.

Buiten | Het Koninkrijk zien groeien

We gaan voor vele huiskamers in Wageningen en omgeving waar men Jezus kan leren volgen. En hopen zo Zijn Koninkrijk in onze omgeving te zien groeien. We bemoedigen elkaar en dagen elkaar uit om met de talenten, gaven, en verlangens die God ons heeft gegeven bij te dragen aan die groei. Hiervoor maken we gebruik van The Five Marks of Mission. We willen elkaar helpen van Hem te getuigen, (nieuwe) discipelen te onderwijzen, voor anderen te zorgen, gerechtigheid te brengen en de schepping te beschermen.