De Ontmoeting is een zelfstandige kerkelijke gemeente en maakt deel uit van de Unie-ABC een samenwerking van Baptisten- en Camagemeenten in Nederland.  Bij de belastingdienst staan we ingeschreven onder het RSIN nummer 002690615. Hierdoor zijn we ANBI erkend en zijn uw giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Daarnaast zijn we ingeschreven bij de KvK onder nummer 81077289.

Giften aan de gemeente kunnen overgemaakt op rekening NL65 RABO 0154 3743 85 t.n.v. De Ontmoeting