Ons verhaal begint in de kroeg waar een aantal mensen een plek wilde hebben waar mensen zonder vooroordelen binnen konden komen. Dit heeft er toe geleid dat eind 2009 de eerste bijeenkomsten zijn gehouden in de Margrietschool. Starten de initiatiefnemers met een groepje van 15, al snel kwamen er meer mensen bij.

Ons doel is om het verhaal van Jezus te vertellen en uit te leven. Het verhaal van een God die uit Liefde alles gaf om de mensen een hoopvol bestaan en toekomst te geven. Hierbij proberen we elke keer weer nieuwe wegen te vinden die passen bij de mensen die deel uitmaken van onze gemeente. Dit alles zonder het doel uit het oog te verliezen.

Zo zijn we tot de slotsom gekomen dat de wijze waarop de gemeente functioneerde begon vast te lopen en zijn we daarmee halverwege 2021 gestopt. Maar in september 2021 gaan we verder om een nieuwe afslag te nemen waarbij we graag wegen nemen waar niemand nog geweest is.