Onze visie

Jezus centraal
Jezus is het Centrum van de gemeente. Hij is het fundament, geeft ons door Zijn Geest de kracht, en Hij is het doel: we willen meer en meer van Jezus. Het is zijn leven, lijden, sterven en opstaan uit de dood wat ons samenbindt, doet groeien en liefdevol de wereld in zendt.

Een cultuur van ‘samen’
We komen bij elkaar rondom Jezus. Zijn Geest legt verschillende gaven, talenten en passies in de gemeente die bijdragen aan het Lichaam (1 Kor. 12). Iedereen is dan ook even hard nodig, en we doen het samen. We willen werken met ‘wat we hebben’, en niet blindstaren op wat er niet is. God voorziet in wat er nodig is. Daarnaast nemen we de tijd voor elkaar en delen het leven. We trekken als broers en zussen samen op achter Jezus aan. Ook de kinderen worden hierin serieus genomen als leerling van Jezus. Zij zijn niet de kerk ‘van de toekomst’, maar van vandaag, en verdienen de ruimte en aandacht om te kunnen groeien.

Een cultuur van ‘leren’
‘The heart can’t love, what the mind doesn’t know.’ We verlangen er naar God en Zijn plan met deze wereld dieper te kennen, en samen te ontdekken hoe dat ons leven raakt. Wat betekent Gods Koninkrijk voor ons werk, voor het managen van een druk gezin, voor de straat waarin we leven en de stad waar we deel van zijn? De gemeente is een oefenplek waar zowel kersverse als doorgewinterde gelovigen leren over Jezus, en samen oefenen in het volgen van Hem in de eigen context. We zoeken daarin naar creatieve vormen, en handige (online?) middelen om dit leerproces zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wie we zijn en de tijd waarin we leven. We reserveren wekelijks tijd om te horen en te doordenken, en in kleiner verband te bespreken hoe dit ons leven raakt. We werken vanuit eenzelfde ‘scope’ voor kids tot seniors, waarin er training plaatsvindt op de verschillende gebieden van discipelschap (‘Bible, doctrine and spiritual habits’ – Deep Discipleship).

Een cultuur van ‘moed’
Jezus geeft ons de opdracht om te getuigen (Luk. 24:48) en van alle volken leerlingen te maken en te onderwijzen (Mat. 28:19), maar ook om zout en licht te zijn en te streven naar gerechtigheid (Mat. 5). Hij stuurt niet aan op een kerk die comfortabel is, maar een missionaire kerk die de spanning opzoekt en moed durft te tonen. Of we nou getuigen, onderwijzen, zorgen voor mensen, gerechtigheid brengen of de schepping beschermen, de blik naar buiten vraagt moed. Niet alleen door een profetisch geluid te laten horen, maar het vooral ook te zijn. Samen laten zien hoe Gods Koninkrijk werkt, door wie we zijn. Een groep die mensen de weg wijst naar Jezus en helpt groeien als leerling. Maar zich ook inzet voor de vrede van de stad (Jer. 29:7).