Het verhaal van God wordt ons verhaal. We verlangen ernaar te zien hoe het goede nieuws van Jezus alle mensen raakt, verandert en elk aspect van het leven vernieuwt. 


Jezus centraal

We vormen met elkaar een gemeente die Jezus navolgt.

Jezus is onze Heer. Hij is het Centrum van de gemeente. Hij is het fundament. Hij geeft ons door Zijn Geest de kracht, en Hij is het doel. We willen meer en meer van Jezus zien en steeds meer op Hem lijken. Het is zijn leven, lijden, sterven en opstaan uit de dood wat ons samenbindt, doet groeien en liefdevol de wereld in zendt.

Jezus is onze Meester. Hij nodigt ons uit om Hem te volgen in wat Hij ons leerde door Zijn onderwijs en manier van leven.


Een cultuur van ‘samen’

We hebben elkaar nodig in het volgen van Jezus.

We komen bij elkaar rondom Jezus met het verlangen Hem dieper te kennen. Hier hebben we elkaar voor nodig.

Zijn Geest legt verschillende gaven, talenten en passies in de gemeente die bijdragen aan het Lichaam (1 Kor. 12). We willen daarbij werken met ‘wat we hebben’, en niet blindstaren op wat er niet is. God voorziet in wat er nodig is.

We nemen de tijd voor elkaar en delen het leven. We trekken als broers en zussen samen op achter Jezus aan. Ook de kinderen worden hierin serieus genomen als leerling van Jezus. Zij zijn niet de kerk ‘van de toekomst’, maar van vandaag.

Een cultuur van ‘leren’

We zijn een gemeenschap van leerlingen die hoofd, hart en handen oefent in het volgen van Jezus op de plekken waar Hij ons heeft geplaatst.

Wat betekent Gods Koninkrijk voor ons werk, voor het managen van een druk gezin, voor de straat waarin we leven en de stad waar we deel van zijn? De gemeente is een oefenplek in het volgen van Hem in de eigen context.

Het leren leven in Gods Koninkrijk en vanuit Zijn liefde is niet iets wat je slechts verstandelijk ontwikkelt. Het is een zaak van de hele mens. Naast het ontvangen van informatie, leren we ook vooral door te kijken naar Jezus en zijn gewoontes eigen te maken op een manier die past in ons leven nu.

Een cultuur van ‘moed’

We tonen moed door mensen in woord en daad uit te nodigen op onze reis achter Jezus aan, en in een wereld vol angst de liefde, blijdschap en vrede van God uit te delen.

Jezus geeft ons de opdracht om te getuigen (Luk. 24:48) en van alle volken leerlingen te maken en te onderwijzen (Mat. 28:19), maar ook om zout en licht te zijn en te streven naar gerechtigheid (Mat. 5). Hij stuurt niet aan op een kerk die comfortabel is, maar een missionaire kerk die de spanning opzoekt en moed durft te tonen. Of we nou getuigen, onderwijzen, zorgen voor mensen, gerechtigheid brengen of de schepping beschermen, de blik naar buiten vraagt moed. Niet alleen door een profetisch geluid te laten horen, maar het vooral ook te zijn. Samen laten zien hoe Gods Koninkrijk werkt, door wie we zijn. Een groep die mensen de weg wijst naar Jezus en helpt groeien als leerling. Maar zich ook inzet voor de vrede van de stad (Jer. 29:7).